เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชปรือใหญ่
เพลงมาร์ชปรือใหญ่

ปรือใหญ่ ไผ่งาม นามกล่าวขาน                   อุทธยาน ป่างาม ล้ำค่า

สีขาวแดง แสงคุณธรรม นำปัญญา              คือศรัทธา ของเรา ชาวปรือใหญ่

ล้ำเลิศ  วิชา  ภูมิปัญญามาจากพงไพร         ขาวดี มีคุณธรรม ประจำใจ


เพราะปรือใหญ่ มั่นใจพัฒนา                        


*  ขาวแดง  แรงสามัคคี                                 คุณธรรมดี  มีวินัย  ใฝ่ศึกษา

อุดมการณ์  มุ่งมั่น  เป็นสัญญา                     เพื่อประชา  ปรือใหญ่  แดนไทยงาม