ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูปริญญา ภูมิสูง ได้รับการคัดเลือกจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เป็นครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในงานวันครู อำเภอขุขันธ์ ประจำปี 2564 (อ่าน 51) 01 เม.ย. 64
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูชุติกาญจน์ รังษี ได้รับการคัดเลือกจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เป็นครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชาคณิตศาสตร์ เนื่องในงานวันครู อำเภอขุขันธ์ ประจำปี 2564 (อ่าน 51) 25 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพิมพ์บุญ วารินทร์ ได้รับการคัดเลือกจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เป็นครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย เนื่องในงานวันครู อำเภอขุขันธ์ ประจำปี 2564 (อ่าน 68) 24 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูโสมสกาว เงาศรี ได้รับการคัดเลือกจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เป็นครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชาศิลปะ เนื่องในงานวันครู อำเภอขุขันธ์ ประจำปี 2564 (อ่าน 51) 24 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูพงศ์สันติ์ ทรงสีสด ได้รับการคัดเลือกจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เป็นครูผู้สอนดีเด่น สาขาวิชาการงานอาชีพ เนื่องในงานวันครู อำเภอขุขันธ์ ประจำปี 2564 (อ่าน 48) 24 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นายพิสัย มะลิพันธ์ นักการภารโรง ได้รับการคัดเลือกและยกย่องเป็นลูกจ้างชั่วคราวดีเด่น ของ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เนื่องในงานวันครู อำเภอขุขันธ์ ประจำปี 2564 (อ่าน 60) 24 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูปราณี ธรรมนิยม ได้รับการคัดเลือกและยกย่องให้ได้รับรางวัล #ครูดีในดวงใจ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) เนื่องในงานวันครู ประจำปี 2564 (อ่าน 61) 23 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจรรยมณฑน์ สมบูรณ์ ได้รับคัดเลือกจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เป็น #เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขา การงานอาชีพ/สิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม (อ่าน 72) 21 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงภัทรธิดา แสนไชย ได้รับคัดเลือกจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เป็น #เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขา ศิลปวัฒนธรรม ดนตรี นาฏศิลป์ (อ่าน 67) 21 มี.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับ นายพงษ์วรรณ พันจิม ได้รับคัดเลือกจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 3 เป็น #เด็กและเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564 สาขา สังคมศึกษาฯ (อ่าน 66) 21 มี.ค. 64
ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอขุขันธ์ ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา สนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเ (อ่าน 57) 05 มี.ค. 64
เชิญร่วมอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์โตโต้ พระใบฎีกาวรวัฒน์ วรวฑฒโน,ดร. (อ่าน 109) 02 ก.พ. 64
แจ้งคณะศิษย์เก่า/ผู้ปกครองเพื่อทราบ เรื่อง การดำเนินการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาด (อ่าน 3124) 28 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านปรือใหญ่ เรื่อง การเปิดเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3108) 25 ธ.ค. 63
จองด่วน‼️เสื้อที่ระลึกงานผ้าป่า ศิษย์เก่าปรือใหญ่คืนถิ่น 1 มกราคม 2564 (อ่าน 3135) 04 พ.ย. 63
ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นทุกคน สแกน QR code เป็นสมาชิกกลุ่ม LINE #ผ้าป่าศิษย์เก่าปรือใหญ่ (อ่าน 3137) 29 ต.ค. 63
ประกาศ วันเปิดเรียนชดเชย ภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 3138) 29 ต.ค. 63
ขอแสดงความยินดีกับ “คุณครูปราณี ธรรมนิยม” ได้รับรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็น "ครูดีในดวงใจ" (อ่าน 3183) 24 ก.ย. 63